Цели и приоритети

 • Да се промени законодателното ограничение на търговската дейност на болниците, с оглед финансови и данъчни облекчения при закупуване на апаратура, медикаменти, консумативи и т.н.
 • В националната асоциация на частните болници членуват болнични лечебни заведения, отговарящи на българските и европейските медицински стандарти
 • НАЧБ – основен приоритет е високото качество и професионализъм при медицинските услуги
 • Взаимодействие с всички съсловни организации с интереси, съвпадащи с тези на НАЧБ
 • Взаимодействие с всички правителствени и неправителствени организации за постигане целите и интересите на НАЧБ, независимо от политическата система
 • Организиране и участие в различни форуми с цел информация и повишаване квалификацията на работещите в системата на НАЧБ
 • Активни преговори с правителствени, неправителствени и съсловни организации по повод участие в програми финансиране на МЗ, акредитации, следдипломни квалификации, разпределение на фондове, лицензиране и др.
 • Активно участие в преговорите на НРД съвместно с БЛС и други съсловни организации
 • Пледиране пред законодателите за повишаване на процента за здравеопазването от брутния доход на населението
 • Пледиране пред законодателите за повишаване минимум на 5% от брутния вътрешен продукт за здравеопазването
 • Равнопоставеност на частни и държавни болнични лечебни заведения при провеждане на всякакъв вид форуми
 • Определяне на минимален базов пакет медицински услуги, заплащани от НЗОК
 • Осъществяване на контакти с Асоциацията на здравно-осигурителните фондове